Laddar in

Milstolpar

Tolago i ny kostym


Under våren 2017 grundades iden om ett nytt utseende av bland annat Tolago Infra-loggan, närmare bestämt i mars.

Fastighet målades om, flaggor byttes ut och nya skyltar sattes upp.

Sedermera har även ny personal anställts och grundplanen för en helt ny hemsida tar form.

Vi asfalterar ytterligare och söker bygglov för nytt tält.