Laddar in

Milstolpar

Vi bygger ut


Erbjudandet i augusti från Kaczmarek var för bra för att tacka nej till. Detta innebar att Tolago Infra också fick tillgång till ett komplett VA sortimentet. Nu hade vi en bredare produktmix och blev snabbt mer intressanta för våra kunder.

Personalen ökade i antal och tre stora tält sattes upp på tomten. Huvudkontor samt lagret i Köping är i första hand tänkt som stödlager till våra kunder, men innebar ändå att vi även hårdgjorde mark och asfalterade.

Under år 2016 tillkommer även Enskilt avlopp i Tolagos sortiment.