Laddar in

Helena Nygren


2018-10-09

En god ekonomi är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Helena är inte bara duktig på hästar utan även på vår ekonomi. Som ekonomichef har hon idag det övergripande ansvaret för redovisning samt ekonomifrågor.