TEST37827
Laddar in

Produkter - VVS

Dagvattenhantering


Dagvatten uppstår då bland annat regnvatten rinner av olika ytor, som till exempel bebyggelse eller hårdgjord mark. För att slippa översvämning eller spridning av föroreningar i områden där det är mycket hårdgjorda ytor (till exempel stadsmiljöer) så behöver uppkomsten av dagvatten minimeras i så hög utsträckning som möjligt. Detta kan vi hjälpa till med!

Produktblad: Dagvattenhantering


pdf
Produktblad- Infiltrationstunnel
1.1MB
pdf
Produktblad- Trädgårdspaket Garden
944.3KB
pdf
Produktblad- Aquabox
2.8MB

Produktkataloger


pdf
GEOPLAST AQUABOX 2021 Svenska
6.8MB
pdf
INRW2017SE-TO_Tolago_Regnvattentank-NEO
1.7MB

Installationsanvisningar


pdf
AQUABOX installationsanvisning
2MB
pdf
Infiltrationstunnel installationsanvisning
742.1KB

Vi är din moderna, breda byggleverantör.
Vi har ett brett och attraktivt sortiment i rätt kvalité till konkurrenskraftiga priser. Vi har ett mycket starkt leverantörsnät och är därför en modern och effektiv byggleverantör. I vårt produktsortiment hittar du produkter för bl.a. tak, golv, grund och vägg.

Klicka här för produktkatalog

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Klicka här för produktkatalog

Som en följd av att vi fått det nya affärsområdet Bygg väcktes även vårt intresse för trädgård. Vi har idag glädjen att erbjuda innovativa trädgårdsprodukter ifrån Europa som vunnit flera priser för sin design och sitt nytänk!

Klicka här för produktkatalog

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

Klicka här för produktkatalog

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.

Klicka här för produktkatalog