Laddar in

Produkter - Bygg

Detektorer


Tolago kan erbjuda marknadens bredaste sortiment av detektorer. Zircon är världsledande inom denna sektor och har detektorer för att lokalisera reglar, metall och elkablar bakom väggar och tak samt metallrör, armeringsjärn och varmvattenrör i betonggolv. Dessutom detektorer för att varna för vattenläckage och för att finna rätt plats för att borra ett hål genom en vägg.

Leverantörens produktblad: Regel- och metalldetektorer


pdf
Zircon HD25 Regeldetektor (19 mm djup)
438.1KB
pdf
Zircon HD35 Regeldetektor (19 mm djup, AC-varning)
388.7KB
pdf
Zircon HD45 Regeldetektor (38 mm djup, AC-varning)
403.5KB
pdf
Zircon HD55 Regeldetektor (38 mm djup, LCD, AC-varning)
817.8KB
pdf
Zircon HD70 Regeldetektor, (38 mm djup, center, LCD, AC-varning)
481.8KB
pdf
Zircon HD800 MultiScanner (38 mm, center, LCD, finner metall, AC varning)
501.2KB
pdf
Zircon HD900 MultiScanner (38 mm, center, LCD, finner metall och AC)
504.1KB
pdf
Zircon HD900c MultiScanner (38 mm, center, färg LCD, finner metall och AC)
497.8KB
pdf
Zircon K2 SuperScan (38 mm, center, färg LCD, AC-varning, Target C)
361.3KB
pdf
Zircon K4 SuperScan (38 mm, center, färg LCD, finner metall och AC, Target C)
347.2KB

Leverantörens produktblad: Termisk detektor


pdf
Zircon x85 MultiScanner (38 mm djup, thermal 50 mm djup, AC-varning)
951.9KB

Leverantörens produktblad: Metalldetektorer


pdf
Zircon m40 MetalliScanner (finner metall 102 mm djup)
728.5KB
pdf
Zircon MT 7 MetalliScanner (LCD, finner metall 150 mm djup)
1MB
pdf
Zircon MT X MetalliScanner (LCD, finner armeringsjärn i betong 100 mm djup)
987.6KB
pdf
Zircon e60c ElectriScanner (färg LCD, finner metall 75 mm djup och AC )
621.4KB

Leverantörens produktblad: Vattendetektor


pdf
Zircon Leak Alert Vattendetektor (85 db i 72 timmar)
871.9KB

Leverantörens produktblad: Borrhålsdetektor


pdf
Zircon XL500 Exitpoint (borrhålsdetektor 114 229 mm)
683.2KB

Vi är din moderna, breda byggleverantör.
Vi har ett brett och attraktivt sortiment i rätt kvalité till konkurrenskraftiga priser. Vi har ett mycket starkt leverantörsnät och är därför en modern och effektiv byggleverantör. I vårt produktsortiment hittar du produkter för bl.a. tak, golv, grund och vägg.

Klicka här för produktkatalog

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Klicka här för produktkatalog

Som en följd av att vi fått det nya affärsområdet Bygg väcktes även vårt intresse för trädgård. Vi har idag glädjen att erbjuda innovativa trädgårdsprodukter ifrån Europa som vunnit flera priser för sin design och sitt nytänk!

Klicka här för produktkatalog

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

Klicka här för produktkatalog

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.

Klicka här för produktkatalog