Laddar in

Produkter - VVS

Fett- och oljeavskiljare


Våra oljeavskiljare är ämnade att användas för dag- och spillvatten med oljehaltigt innehåll. Oljeavskiljare installeras där man vill förhindra utsläpp av ämnen som olja och bensin i dag och spillvattensystemet. I dagvattnen riskerar dessa oönskade ämnen att hamna i sjöar och vattendrag och förorena vattnet för fiskar och andra djur. I spillvattnet kan ämnen rubba den biologisk processen i reningsverken.

Produktblad: Slamavskiljare


pdf
Produktblad- Slamavskiljare NEO
977.3KB
pdf
Produktblad- BDT slamavskiljare
844.2KB

Produktblad: Oljeavskiljare


pdf
Produktblad- Oljeavskiljare klass 2 0,2 l/s
939.7KB
pdf
Produktblad- Oljeavskiljare klass 2 0,4 l/s
874.8KB
pdf
Produktblad- Oljeavskiljare klass 2
973KB

Produktblad: Fettavskiljare


pdf
Produktblad- Fettavskiljare
911.1KB

Produktblad: Provtagningsbrunn


pdf
Produktblad- Provtagningsbrunn
1006.8KB

Produktblad: Ecoflo Protection Filter


pdf
Produktblad- Ecoflo Protection Filter
1MB

Produktkataloger


pdf
Greasly Fettavskiljare
701.7KB
pdf
Tolago - Eneka 2018 Oljeavskiljare
1.5MB
pdf
Tolago- NEO Wastewater 2018
18.7MB

Installations- och monteringsanvisningar


pdf
Installations- och monteringsanvisning Lågbyggd tank NEO 1500 – 10000 liter (standard)
1.8MB
pdf
Installations- och monteringsanvisning Lågbyggd tank NEO 1500 – 10000 liter (standard)
1.8MB
pdf
Snabbguide och monteringsanvisningar NEO och BL26
2.4MB

Drift- & underhållsinstruktioner


pdf
Underhållsinstruktioner- Ecoflo
4MB

Prestandadeklaration: Slamavskiljare


pdf
DOKK8411SE 230525 BL26 septic tank CE DoP
60.2KB

Vi är din moderna, breda byggleverantör.
Vi har ett brett och attraktivt sortiment i rätt kvalité till konkurrenskraftiga priser. Vi har ett mycket starkt leverantörsnät och är därför en modern och effektiv byggleverantör. I vårt produktsortiment hittar du produkter för bl.a. tak, golv, grund och vägg.

Klicka här för produktkatalog

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Klicka här för produktkatalog

Som en följd av att vi fått det nya affärsområdet Bygg väcktes även vårt intresse för trädgård. Vi har idag glädjen att erbjuda innovativa trädgårdsprodukter ifrån Europa som vunnit flera priser för sin design och sitt nytänk!

Klicka här för produktkatalog

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

Klicka här för produktkatalog

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.

Klicka här för produktkatalog