Laddar in

Produkter - VVS

Fett- och oljeavskiljare


Våra oljeavskiljare är ämnade att användas för dag- och spillvatten med oljehaltigt innehåll. Oljeavskiljare installeras där man vill förhindra utsläpp av ämnen som olja och bensin i dag och spillvattensystemet. I dagvattnen riskerar dessa oönskade ämnen att hamna i sjöar och vattendrag och förorena vattnet för fiskar och andra djur. I spillvattnet kan ämnen rubba den biologisk processen i reningsverken.

Produktblad: Slamavskiljare


pdf
Produktblad- Slamavskiljare NEO
977.3KB

Produktkatalog: Fettavskiljare


pdf
Greasly Fettavskiljare
701.7KB

Produktkatalog: Oljeavskiljare


pdf
Tolago - Eneka 2018 Oljeavskiljare
1.5MB

Produktkatalog: Sluten Tank


pdf
Tolago-NEO-Wastewater-2018-Print
18.7MB

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.