Laddar in

Produkter - VA

Markrännor


Markrännor används när du önskar att leda bort vatten från terasser, plattlagda gångar och garageuppfarter. Rännorna kan enkelt monteras ihop med varandra vid önskemål, anslutningen sker då vertikalt eller horisontellt.

Vi kan idag erbjuda sex olika belastningsklasser och levereras enligt EN 1433:2005

Markränna tillverkas  i polymerbetong och i polypropylen till bland annat markstensbeläggning.
Gallret på rännan är av segjärn alternativt rostfritt stål beroende på val av ränna.

Vill ni veta mer kontakta oss.

Produktkataloger


pdf
Katalog Stora Drain markrännor
26.5MB

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.