Laddar in

Produkter - VA

Tryckrörssystem


I vårt sortiment finns ett komplett sortiment av tryckrörsystem för transport av spillvatten,
dricksvatten, tryckvatten och även processvatten. Dessa är tillverkade i PE och PVC, framtagna efter
kundens behov.
Tolagos tryckrörsystem av PE finns att få i följande alternativ PE80 och PE100 samt TITAN och RC+
material. De sistnämnda är ämnat för alternativa installationer där man efterfrågar extra skydd mot
sprickbildning, mekaniskt slitage eller eventuella skador på röret.

Våra tryckrör finns i raka längder och på rulle samt att de är stripade olika i färger utefter
ändamål. De bruna är till för markavlopp och de blå för dricksvatten, I detta sortiment finns även
elsvetsdelar, plastkopplingar, PRK – kopplingar, diverseverktyg och servisventiler.

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.