Laddar in

Produkter

Rör och kabelskydd i världsklass


Tolago har produkter som ger lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet. Våra produkter utgör en central funktion i de flestas vardag. Sådant som finns men inte syns. Vi tillhandahåller trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten samt spill. Solida och säkra rörsystem samt produkter för kabel och telekom.

Högkvalitativa kabelskyddssystem

Vi har ett stort utbud av installationsrör och kabelskyddsrör, samtliga optimerade för nordiskt klimat.

Kompletta rörsystem inom VA för nordiska förhållanden

Vi har ett stort sortiment av plastprodukter som t.ex större vägtrummor, dagvattenledningar, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggningar. Vi har även betäckningar som lock, ytavvattningsrännor, fiberduk, olje- och fettavskiljare med mera. Vi arbetar med miljövänliga material som exempelvis polypropylen, och alla produkter är anpassade efter vårt nordiska klimat.

System för inomhusavlopp

I vårt produktsortiment hittar du kompletta system för inomhusavlopp i byggnad. Dessa tål hög belastning och håller hög kvalitet, för ett säkert och hållbart avloppssystem.